Standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju

Skockano je skup standarda i kriterija provedbom kojih organizacija jamči kvalitetu svojih neformalnih obrazovnih programa.

Saznajte višeKontakt

podrška OCD-ima u unapređenju obrazovnih programa

Sustav je namijenjen organizacijama civilnog društva (OCD) koje provode neformalne obrazovne programe kako bi stalno imale u vidu potrebu za brigom o kvaliteti svojih neformalnih obrazovnih programa.

Svrha ovog sustava osiguravanja kvalitete

Ovim sustavom želimo dati smjernice za unapređenje i jačanje organizacije u području obrazovanja te usmjeriti organizacije na davanje jamstva kvalitete ciljnim skupinama, dionicima i korisnicima u lokalnoj zajednici.

1 3
1 3

Povećanje utjecaja OCD-a

Projektom SKOCKANO namjerava se podići kvaliteta rada OCD-a u području neformalnog obrazovanja te unaprijediti okvir i okruženje za djelovanje OCD-a koji provode neformalno obrazovanje.

Jačanje kapaciteta OCD-a

Jačanjem kapaciteta OCD-a za kvalitetnu provedbu neformalnog obrazovanja osigurat će se podrška edukaciji za građanska i ljudska prava, radu i širenju rada OCD-a s građanima i lokalnim zajednicama, povećanju dosega sektora u uključivanju i informiranju građana te javnog sektora.

Društveni utjecaj

Neformalno obrazovanje koje pružaju organizacije civilnog društva (OCD) važna je karika u povećanju građanskih kompetencija, prevencije diskriminatornih i rizičnih ponašanja te poboljšanju kvalitete života i razvoja zajednica.

Skockano vijesti

najnovije objave

Novosti
Objavljene su preporuke za unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova

U sklopu projekta SKOCKANO (standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju), nastale su i objavljenje su, tri skupine preporuka za aktere u sustavu odgoja i obrazovanja. Svakom akteru posvećena je jedna skupina preporuka, a cilj je ovim preporukama dati temelj za unaprjeđenje i osnaživanje suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva. Iako se ovim preporukama ne mogu unaprijediti svi aspekti i prepreke vezane za uspješnost suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva, ipak mogu ponuditi određeno razumijevanje za međusobne potrebe i probleme, a time ponuditi i kreativne načine rješavanja tih problema i potreba.

Pročitaj
Novosti
Smjernice za unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i regionalne samouprave

Važan dio svake lokalne zajednice čine jedinice lokalne i regionalne samouprave s kojima organizacije civilnog društva često surađuju i u svim područjima rada, pa tako i u području neformalnog obrazovanja. U sklopu projekta SKOCKANO, Kuća ljudskih prava provela je istraživanje kako bi bolje razumjeli kako JRLS i udruge surađuju, ispitali izazove i mogućnosti poboljšanja suradnje. Cilj smjernica je doprinijeti produbljivanju sektorske i međusektorske suradnje udruga i jedinica lokalne i regionalne samouprave području provođenja neformalnog obrazovanja koji provode udruge.

Pročitaj
Novosti
Poziv udrugama na predstavljanje sustava osiguranja kvalitete neformalnih obrazovnih programa OCD-a “SKOCKANO”

“Skockano” tim poziva zainteresirane organizacije civilnog društva koje provode različite oblike obrazovnih aktivnosti na prezentaciju Sustava SKOCKANO.

Na prezentaciji ćete imati priliku saznati kako je Sustav zamišljen, od čega se sastoji, čemu i kako služi te na koji način ga organizacije civilnog društva mogu koristiti za unapređenje svog rada u području obrazovanja.

Najavit ćemo i novi ciklus poziva za proces evaluacije i dodjele oznaka za organizacije i obrazovne programe te objasniti što je potrebno za prijavu.

Pročitaj
Novosti
Promocija sustava SKOCKANO

Nakon uspješnog pilotiranja Sustava SKOCKANO i dodjele prvih oznaka kvalitete organizacijama i  obrazovnim programima udruga, projektni tim krenuo je u predstavljanje Sustava važnim dionicima u obrazovnom i sektoru civilnog društva.

Svrha ovih predstavljanja je upoznati različite institucije sa idejom, strukturom, namjenom i ciljevima Sustava osiguranja kvalitete neformalnih obrazovnih programa organizacija civilnog društva.

Pročitaj

O sustavu

Sustav osiguravanja kvalitete neformalnih obrazovnih programa “SKOCKANO” je skup standarda i kriterija provedbom kojih organizacija jamči kvalitetu svojih neformalnih obrazovnih programa.

Sustav je namijenjen organizacijama civilnog društva (OCD) koje provode neformalne obrazovne programe kako bi stalno imale u vidu potrebu za brigom o kvaliteti svojih neformalnih obrazovnih programa. 

Zamišljen je kao podrška OCD-ima u unapređenju obrazovnih programa te, uz standarde, kriterije i preporuke, nudi i on-line obrazovne module koji obrađuju osnovna područja bitna za kvalitetu neformalnih obrazovnih programa. 

Polazna točka ovog sustava je definicija neformalnog obrazovanja kao planiranih i strukturiranih obrazovnih aktivnosti i procesa osmišljenih za poboljšanje kompetencija ciljnih skupina izvan formalnog obrazovnog sustava (usp. European Youth Foundation, 2021). Stoga ovaj sustav osiguravanja kvalitete zahtijeva od organizacija koje se odluče uvesti ga, potpunu posvećenost temeljnim vrijednostima i načelima neformalnog obrazovanja u planiranju, razvoju i provedbi neformalnih obrazovnih programa.

Svrha ovog sustava osiguravanja kvalitete je dati smjernice za unapređenje i jačanje organizacije u području obrazovanja te usmjeriti organizacije na davanje jamstva kvalitete ciljnim skupinama, dionicima i korisnicima u lokalnoj zajednici.

REGISTAR SUSTAVA – Registar dodijeljenih oznaka kvalitete

Projekt Skockano provode: