Status M


Puni naziv organizacije

Status M

Adresa sjedišta

Avenija Marina Držića 12a, 10000 Zagreb

Kontakt osoba

 Elizabeta Matković

Vizija

Uključivo društvo nenasilja, slobode, solidarnosti i rodne ravnopravnosti.

Misija

Status M je organizacija civilnoga društva koja stvara prostore za sudjelovanje mladića i muškaraca u postizanju rodne ravnopravnosti i društva nenasilja. Radimo u zajednici, informiramo i senzibiliziramo javnost, osnažujemo stručnjake_ inje, istražujemo i zagovaramo unapređenje politika i praksi.

Ciljevi
 • poticati dijalog i suradnju u područjima rada s djecom i mladima te rodne ravnopravnosti;
 • unapređivati institucionalne uvjete i javne politike u svrhu postizanja rodne ravnopravnosti;
 • poticati muškarce na ravnopravno roditeljstvo i uključivanje u poslove skrbi;
 • podupirati dječake, mladiće i muškarce, posebice one koji su marginalizirani ili u riziku zbog antisocijalnog ili nasilnog ponašanja te nezdravih životnih stilova;
 • poticati usvajanje zdravih životnih stilova s naglaskom na senzibiliziranje, informiranje i edukaciju o (mentalnom) zdravlju, nenasilju i kvalitetnim međuljudskim odnosima;
 • jačati kapacitete institucija, organizacija i pojedinaca za borbu za rodnu ravnopravnost;
 • uključivati mlade u izgradnju pravednijeg društva i poticati ih na aktivno sudjelovanje u društvenim procesima;
 • boriti se protiv diskriminacije i stigmatizacije te promicati i zagovarati (ženska) ljudska prava i dr.
Kratka povijest organizacije

Status M prva je udruga u Hrvatskoj koja je usmjerila svoje djelovanje na rad s dječacima, mladićima i muškarcima na prevenciji nasilja kroz rodno transformativni pristup s ciljem stvaranja društva nenasilja, zdravlja, tolerancije i rodne ravnopravnosti. Udrugu je osnovao tim ljudi koji su od 2006. godine zajedno radili na neformalnoj edukaciji mladih.

Od svog službenog osnutka 2010. godine, Organizacija Status M kontinuirano kroz programe neformalnog obrazovanja utemeljene na internacionalno razvijenoj i u znanstvenim krugovima priznatoj metodologiji, Programu M, Programu Y i Programu T radi s mladima (7000 mladih) te muškarcima (500 muškaraca) na analiziranju, propitivanju i dekonstruiranju društvenih normi i stereotipa, usvajanju pozitivnih stavova o zdravlju, rodnoj ravnopravnosti i nenasilju te promoviranju odgovornog ponašanja s ciljem izgradnje rodno ravnopravnog, inkluzivnog i nenasilnog društva.

Radom u zajednici, primarno s muškarcima, Status M osnažuje mlade osobe, očeve, buduće očeve i pripadnike marginaliziranih skupina za postizanje društvene promjene u zajednici.

Glavna područja djelovanja
 • demokratska politička kultura
 • kultura i umjetnost
 • ljudska prava
 • međunarodna suradnja
 • obrazovanje
 • znanost i istraživanje
 • socijalna djelatnost
 • zaštita zdravlja
Popis programa
 • Program Y
 • Program M
 • Program T
 • Program Y+
 • EquiTeens