Prvo javno predstavljanje Sustava osiguravanja kvalitete neformalnih obrazovnih programa SKOCKANO na konferenciji GOOD inicijative„Hrvatska može bolje: Ima načina, kada ima volje“

Na konferenciji „Hrvatska može bolje: Ima načina, kada ima volje“, 01.06. 2022. u hotelu Dubrovnik, prvi put je javno predstavljen Sustav SKOCKANO, razvijen u okviru projekta članica GOOD inicijative.

Sustav je pionirski inovativni poduhvat kojim se želi doprinijeti regulaciji u sektoru civilnog društva uvođenjem standarda kvalitete u radu sa zajednicama i korisnicima. Ideja za izradu ovakvog sustava iznikla je na sastanku GOOD inicijative održanom u Novom Vinodolskom 2020. godine s željom razvoja sustava podrške organizacijama civilnog društva u unapređenju njihovih obrazovnih programa. Srećom, već u proljeće 2021. smo na natječaju dobili sredstva i bili u prilici prionuti osmišljavanju koraka. Izrada sustava je trajala nešto više od 6 mjeseci, na njemu je radila skupina sastavljena od svih projektnih partnera te tri vanjske stručnjakinje, a kroz nekoliko konzultacija uključene su bile i organizacije civilnog društva (OCD) te dodatni stručnjaci. Sustav je prošao pilot fazu sa uključenih 9 organizacija i šest evaluatora/ica.

Sustav se sastoji od standarda i kriterija kvalitete za pripremu, provođenje i evaluaciju programa neformalnog obrazovanja OCD-a, a na konferenciji je predstavljena i ova web stranica, najavljena podrška u unapređenju obrazovnih programa kroz e-module, koji će u narednih godinu dana biti postavljeni na ovu web stranicu, te je organizacijama koje su sudjelovale u pilot fazi uručena odluka o dodjeli oznaku Sustava SKOCKANO.

Vjerujemo da će ovaj Sustav utjecati na povećanje kvalitete neformalnih obrazovnih programa koje provode OCD-i i učiniti ih prepoznatljivijima i vidljivijima u lokalnoj zajednici te povećati povjerenje u OCD-e kao pružatelje neformalnih obrazovnih programa i olakšati im ostvarivanje suradnje sa zajednicom, formalnim obrazovnim sustavom, civilnim društvom i drugim dionicima.

Sustav je razvijen u okviru projekta „SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju“, nositelj projekta je Centar za mirovne studije. Radnu skupinu za Izradu Sustava činile/li su predstavnici/e projektnih partnera: Mario Bajkuša i Maja Šarić (Forum za slobodu odgoja), Lovorka Bačić (Centar za mirovne studije), Tina Đaković (Kuća ljudskih prava Zagreb), Silvia Žufić Dujmović (Centar za građanske inicijative, Poreč), Sturla Bjerkaker i Susan Morales Guerra (Phronesis SA, Norveška) te vanjske suradnice Nikoleta Poljak, Martina Horvat i Sunčana Kusturin. Zahvalni smo Fondu za aktivno građanstvo koji nas je podržao i ohrabrivao u ovom izazovnom poduhvatu.

Projekt je podržan s 199.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova