Akademija poslovnih vještina (ACT Grupa)

Akademija poslovnih vještina je jednogodišnji program zasnovan na inovativnom modelu korporativnog volontiranja, što znači da vodeći stručnjaci/kinje iz poslovnog svijeta volonterski prenose svoja znanja menadžerima/icama u udrugama i drugim organizacijama civilnog društva. 

Jedna od temeljnih ideja je potaknuti organizacije civilnog društva da preuzmu modele funkcioniranja iz poslovnog sektora i tako unaprijede svoj rad te lakše i efikasnije ostvaruju svoje ciljeve.

Svake godine odabire se 20 polaznika/ca Akademije, kojima je na raspolaganju 14 obrazovnih modula. U suradnji sa stručnjacima/kinjama se najprije analizira rad svake organizacije pa se prema tome bira sedam modula koji su potrebni baš toj organizaciji. 

Akademija poslovnih vještina 2018/2019., radionica

Tematski raspon modula je prilično širok. Trenutno aktualni moduli su: (Impact) strategiziranje i strateško upravljanje, Poslovni modeli organizacija civilnog društva, (Agilno) vođenje unutar organizacije, Menadžment, Prodaja, Komunikacije, Digitalne vještine, Internet marketing, Porezi, Računovodstvo i financije za nefinancijaše, Mjerenje i upravljanje društvenim utjecajem, (Demistifikacija) GDPR i Upravljanje ljudskim potencijalima. 

Ideja Akademije je prenijeti znanje, ali se, isto tako, veliki naglasak stavlja i na umrežavanje. Polaznici/e tijekom trajanja programa upoznaju jedni druge te imaju priliku razmijeniti iskustva, a kroz predavače/ice se povezuju i s poslovnim sektorom. No dodatna vrijednost programa je i velika alumni mreža. Paralelno s objavom poziva za prijave za novu generaciju Akademije, prethodni polaznici/e dobivaju priliku da se jave te da se i sami nađu s druge strane katedre i iskoriste priliku za prenošenje svojeg znanja. Tako organizacije civilnog društva osnažuju jedni druge i međugeneracijski. 

Akademija je za sve polaznike besplatna.

Uz ACT Grupu, partneri programa su Philip Morris Zagreb, Erste banka, A1, Pisalica i PwC.

Akademija poslovnih vještina 2018/2019., radionica
Akademija poslovnih vještina 2018/2019., radionica

Puni naziv organizacije

Act Grupa

Adresa sjedišta

Ulica bana Josipa Jelačića 22b, 40000 Čakovec

Kontakt osoba

Teodor Petričević

Vizija

Poticajan i održiv ekosustav impact poduzetništva, u CEE regiji i šire

Misija

Vrijednost nije samo ekonomska, vrijednost je i u blagostanju, kako društva tako i pojedinca. Naša svrha je tu vrijednost pronaći, omogućiti, pomoći da naraste.

Ciljevi

Udruga je osnovana s ciljem promocije i razvoja društvene ekonomije i društvenog / impact poduzetništva,
društveno odgovornog ponašanja i poslovanja, te korporativnog volontiranja u Republici Hrvatskoj, zemljama regije i Europskoj uniji.

Kratka povijest organizacije

ACT Grupa je osnovana je 2013. godine kada je preuzela dio djelatnosti od udruge Autonomni centar koja je od 2003. djelovala kao inkubator društvenih poduzeća. ACT Grupa je razvila i pomaže funkcioniranje društveno-poduzetničkih poduhvata od kojih su najznačajnije: Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec, Socijalna poljoprivredna zadruga Domači vrt, Centar za pomoć u kući Međimurske županije, ACT Konto i PrintLab. Nakon što su poduzeća prestala funkcionirati u konzorciju, ACT Grupa je nastavila funkcionirati kao potporna organizacija koja danas provodi 6 programa podrške za impact poduzetnike i organizacije civilnog društva.

Glavna područja djelovanja

Udruga djeluje na područjima demokratske politike, održivog gospodarstva, društvenog
poduzetništva, kulture i umjetnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, obrazovanja, znanosti i istraživanja,
održivog razvoja, socijalne djelatnosti, tehničke kulture, zaštite zdravlja i zaištite okoliša i prirode.

Popis programa

Akademija poslovnih vještina

Akademija poslovnih vještina 2018/2019., radionica