Sustav “SKOCKANO” ima pet ciljeva koje želi ostvariti:

 • povećati kvalitetu neformalnih obrazovnih programa koje provode organizacije civilnog društva
 • učiniti prepoznatljivijima i vidljivijima kvalitetne neformalne obrazovne programe organizacija civilnog društva u društvu i lokalnoj zajednici
 • povećati povjerenje u organizacije civilnog društva kao pružatelje neformalnih obrazovnih programa
 • pružiti unutarsektorsku podršku u unapređenju kvalitete neformalnih obrazovnih programa
 • olakšati organizacijama ostvarivanje suradnje sa zajednicom, formalnim obrazovnim sustavom, civilnim društvom i drugim dionicima

Sustav osiguravanja kvalitete neformalnih obrazovnih programa utemeljen je na nekoliko ključnih načela koja su bila osnova za razvoj sustava, a služe i kao smjernice za njegovu primjenu te tumačenje pojedinih kriterija.

Načela sustava su:

 • Neformalno obrazovanje utemeljeno je na demokratskim vrijednostima i poštivanju ljudskih prava stoga je nužno da i organizacije koje provode neformalne obrazovne programe jasno i nedvosmisleno njeguju demokratske vrijednosti te poštuju ljudska prava.
 • Uključivost podrazumijeva da je sustav otvoren za primjenu svim organizacijama bez obzira na njihovu veličinu i/ili programsko područje rada.
 • Integritet podrazumijeva poštenje, neovisnost i privrženost vrijednostima neformalnog obrazovanja kao i standardima i kriterijima (usp. Hrvatski jezični portal, 2021).
 • Transparentnost odluka i procesa označava spremnost organizacija da provode neformalne obrazovne programe na što otvoreniji i kvalitetniji način te da ih učine vidljivijima javnosti i jednako tako budu odgovorni prema široj zajednici. Također, ovo načelo se odnosi i na postupanje u cijelom postupku dodjele i primjene standarda i kriterija (usp. Europski parlament, 2021; Wikipedia autori, 2021).
 • Kvaliteta podrazumijeva održavanje određene razine kakvoće razvoja, pripreme, provedbe i evaluacije neformalnih obrazovnih programa (usp. Hrvatski jezični portal, 2021).
 • Odgovornost podrazumijeva odgovornost prema korisnicima neformalnih obrazovnih programa. To uključuje usmjerenost organizacije na kvalitetu svog rada u pripremi i provedbi programa kao i unaprjeđenje rada temeljno na povratnim informacijama korisnika i provoditelja te standardima kvalitete razvijenima kroz ovaj sustav.
 • Samoregulacija se odnosi na to da se ovi standardi i kriteriji uspostavljaju autonomno, unutar samog sektora. Inicijativa za pokretanje i razvoj sustava došli su od strane organizacija civilnog društva.
 • Dobrovoljnost se odnosi na to da se organizacije samostalno odlučuju pristupiti primjeni standarda i kriterija.
 • Fleksibilnost sustava omogućava raznolikost dokaza i primjenjivost na različite veličine i strukture organizacija. U tom kontekstu, sustav je osjetljiv na različita obrazovna okruženja i tipove obrazovnih programa.
 • Samoprocjena i refleksivnost naglašavaju namjeru da organizacije koje usvoje ovaj sustav kao važan interni proces te da ga se ne doživljava to kao nametnuo vanjsko vrednovanje. U skladu s tim ovaj sustav kontinuirano poziva korisnike da promišljaju o svojoj praksi i konkretnim situacijama s kojima se susreću u svom edukativnom radu te vrše samoprocjene usklađenosti s pojedinim elementom kvalitete.
 • Potpora učenju i razvoju ukazuje na potrebu da se korisnicima i organizacijama omogući da kroz proces samorefleksije ujedno uče o različitim aspektima kvalitete neformalne edukacije i vlastitog rada.Primjenom ovog sustava, organizacije korisnice, uz uvid u stupanj usklađenosti svog rada sa sustavom kvalitete, dobijaju i informaciju o tome što još mogu učiniti kako bi unaprijedili svoj rad.