DKolektiv – organizacija za društveni razvoj


Puni naziv organizacije

DKolektiv – organizacija za društveni razvoj

Adresa sjedišta

Stjepana Radića 16, 31000 Osijek

Kontakt osoba

Nikoleta Poljak

Vizija

Humano, solidarno, održivo i uključivo društvo.

Misija

Biti inspiracija i podrška demokratskoj kulturi, razvoju civilnog društva i volonterstva, stvaranju prilika za jednake mogućnosti i aktivno sudjelovanje građana.

Ciljevi

Strateški ciljevi:

 1. Obrazovanje i osnaživanje građana za aktivno sudjelovanje u društvu
 2. Afirmiranje volonterstva kao oblika građanskog angažmana te unaprjeđenje dostupnosti volontiranja i kvalitete volonterskih programa
 3. Izgradnja jakog i održivog civilnog društva kroz jačanje kapaciteta za dobro upravljanje, unaprjeđenje kvalitete i utjecaja organizacija civilnog društva
 4. Afirmacija uključivog društva kroz promociju otvorenih i inkluzivnih zajednica, osnaživanje skupina u nepovoljnom položaju i jačanje mreža solidarnosti i podrške.
Kratka povijest organizacije

DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, djeluje u području razvoja aktivnog građanstva, volonterstva, civilnog društva i demokratske kulture. Osnovan 2005. godine, kao Volonterski centar Osijek, svoje djelovanje od početka usmjerava ka viziji otvorenog demokratskog društva zasnovanog na načelima solidarnosti, humanosti, uvažavanja različitosti, nenasilja, tolerancije, razumijevanja, odgovornosti i suradnje. 

Organizacija je vremenom, sadržajno i opsegom ciljeva i aktivnosti, nadrasla okvir volonterskog centra te 2020. godine mijenja ime u DKolektiv – organizacija za društveni razvoj. Novi naziv organizacije inspiriran je pojmovima poput demokracije, društva, dobrobiti, dostojanstva, dijaloga i zajedničkih/kolektivnih napora za zajedničko dobro i održivi razvoj.

Svojim djelovanjem DKolektiv doprinosi:

 1. Razvoju demokratske kulture
 2. Aktivnom građanstvu
 3. Razvoju volonterstva
 4. Jakom i progresivnom civilnom društvu
 5. Dobrom upravljanju
 6. Uključivom i solidarnom društvu i boljem položaju manjinskih, ranjivih i marginaliziranih skupina.

Posebnu pažnju organizacija usmjerava kreiranju ciljanih i održivih intervencija koje se provode sinergijski,  kroz projekte i programe te u suradnji s drugim organizacijama i stručnjacima. DKolektiv nastoji biti inovativan u svom djelovanju, promovirati pozitivne promjene, kreirati prilike za učenje i razvoj, njegovati dijalog te stvarati veze među ljudima, organizacijama i zajednicama.

Glavna područja djelovanja
 • Demokratska kultura i aktivni građani
 • Razvoj volonterstva
 • Civilno društvo i dobro upravljanje
 • Uključivo i solidarno društvo
Popis programa
 • Demo akademija – obrazovanje za demokraciju, ljudska prava i aktivno sudjelovanje
 • Inkluzivno volontiranje
 • Školsko volontiranje
 • Digitalne kompetencije u organizacijama civilnog društva