Društvo “Naša djeca” Opatija.


Puni naziv organizacije

Društvo „Naša djeca“ Opatija

Adresa sjedišta

Stubište Lipovica 2, Opatija

Kontakt osoba

Sanja Škorić

Vizija

Sretno dijete u kreativnoj zajednici!

Misija

Misija DND-a je zalaganje za bolji položaj djece u društvu i zaštitu dječjih prava te jednake mogućnosti za svu djecu u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta, osnaživanje roditelja za odgoj djece kroz programe edukacije i promocije odgovornog i kvalitetnog roditeljstva i njegovanje tradicije volonterstva u DND Opatija.

Ciljevi

Ciljevi Društva “Naša djeca” su ostvarivanje prava djeteta i dječje participacije, organiziranje dječjih aktivnosti u slobodno vrijeme te pomoć roditeljima i djeci u razvoju i odgoju djeteta.

Kratka povijest organizacije

Društvo “Naša djeca” Opatija je nevladina udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi. Osnovano je davne 1952. godine.
Povijest Društva „Naša djeca“ Opatija priča je o zalaganju i trudu izgradnje zajednice naklonjene djeci, zajednice prijatelja djece. Igra, dječje stvaralaštvo, kultura, dječja prava, dječja participacija, rad s djecom s teškoćama, putovanja, zabava, druženje i prijateljstva ostavila su trag u sjećanjima mnogih generacija djece.
Vrijednosti koje njegujemo su: kreativnost, inovativnost, otvorenost, participativnost, proaktivnost i promicanje svijesti o zdravom življenju.
Sve naše programe verificiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje. Djeci i roditeljima nudimo: 5 besplatnih programa za roditelje; 10 besplatnih programa za djecu; besplatne online sadržaje za djecu. Punopravni smo članovi u 7 saveza, koordinacija i međunarodnih mreža NVO (Savez DND Hrvatske; Eurochild organizacija; Child rights connect; Tapori; Netzkraft Movement mreža; Mediterranean Children’s Movement; Secours populaire français). U radu s djecom rade stručne osobe, naš stručni tim, kojeg čine psiholog, pedagog, logoped, edukacijski rehabilitator, odgojiteljica, senzorni terapeut, pravnik.
Moto našeg rada je „Ljubav djeci prije svega“.
Ne zaboravite da su djeca su dio društva, zaslužuju da žive bolje i ljepše! Novac uložen u djecu najkorisnije je ulaganje! Vrijeme utrošeno na djecu građenje je sigurne budućnosti!

Glavna područja djelovanja
  • Obrazovanje za demokratsko građanstvo
  • Organizacija slobodnog vremena djece predškolske i školske  dobi
  • Kultura i dječje stvaralaštvo
  • Rad s djecom s teškoćama u razvoju
Popis programa
  • Osnaživanje djece za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu i javnom odlučivanju
  • Osnaživanje djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja
  • Neformalna edukacija djece kroz stvaralačko kreativne programe, odgoj za volonterstvo i zaštitu okoliša i održivi razvoj