Društvo Naša djeca Poreč


Puni naziv organizacije

Društvo „Naša djeca” Poreč

Adresa sjedišta

Trg kneza Branimira 2, Poreč 52440

Kontakt osoba

Sniježana Matejčić

Vizija

Grad po mjeri djece – pravedno društvo usmjereno djeci, koje prepoznaje i razumije prava i potrebe djece i roditelja te koje djeci omogućava razvoj svih njihovih potencijala.

Misija

DND Poreč je organizacija civilnog društva koja se bavi osnaživanjem djece za prihvaćanje aktivne uloge u zajednici, te promicanjem i zaštitom dječjih prava na temelju UN Konvencije o pravima djeteta.

Ciljevi
  1. Razvoj organizacijskih, stručnih i komunikacijskih kapaciteta DND-a
  2. Kontinuiran stručni rad s djecom na temelju njihovih iskazanih potreba, korištenjem participativne metodologije u neformalnom učenju
  3. Unapređenje javnih politika, socijalnog i infrastrukturnog okvira za bolji život djece i roditelja u Poreču/IŽ
Kratka povijest organizacije

Od osnutka 1996. godine odgovaramo na potrebe djece i roditelja, prvenstveno za organiziranjem slobodnog vremena djece tijekom godine, s naglaskom na ljetnim mjesecima kada su roditelji dodatno zauzeti poslom u turizmu. Organiziramo cjelogodišnje edukativno-zabavne radionice za djecu (likovni laboratorij, male znanstvenike, programiranje i kodiranje, filmski klub, Dječji forum) sa stručnim voditeljima koji koriste metode neformalnog obrazovanja a na djecu prenose DND vrijednosti. Tokom godine radionice pohađa između 50 i 100 djece, a ljeti organiziramo poludnevni dječji kamp za tri dobne skupine po 12 dana u 4 smjene na dvije lokacije. U kampu radimo kroz dva mjeseca s više od 500 djece, sa stručnim vanjskim suradnicima.

Glavna područja djelovanja

Dječja prava, ljudska prava

Popis programa
  • Filmski klub
  • Likovni laboratorij
  • Dječji forum
  • KOR-robotika i programiranje
  • U kreativnom motu
  • Dječji ljetni kamp