Društvo za oblikovanje održivog razvoja: DOOR


Puni naziv organizacije

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

Adresa sjedišta

Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb

Kontakt osoba

Matija Eppert

Vizija

Pravično i ugljično neutralno društvo otporno na klimatske promjene.

Misija

DOOR promiče globalne ciljeve održivog razvoja na području energije i klime te aktivno oblikuje pravično, ugljično neutralno društvo u suradnji s građanima, organizacijama i institucijama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ciljevi

Pristupačna, priuštiva, održiva, ekonomski i okolišno prihvatljiva energija koja pozitivno utječe na društvo u kojem ni jedna osoba niti jedna regija nisu zanemarene.

Kratka povijest organizacije

DOOR je udruga stručnjaka koja od 2003. kontinuirano djeluje u području energetike s posebnim fokusom na energetiku i okoliš i energetiku i društvo. DOOR je uspješno proveo više od 100 projekata od ublažavanja klimatskih promjena, poticanja sudjelovanja građana u kreiranju politike održive energije, poboljšanja obrazovanja o obnovljivim izvorima energije i ublažavanja energetskog siromaštva.

DOOR je organizirao više od 100 radionica, edukacija i konferencija na kojima je sudjelovalo nekoliko tisuća sudionika, objavio desetak priručnika, uspostavio suradnju s organizacijama iz Hrvatske i inozemstva. DOOR ima iskustvo i stručnost u podizanju svijesti o održivoj energiji, obrazovanju, inicijativama i poticanju lokalnih i državnih vlasti da razvijaju i provode politiku i rješenja održive energije.

DOOR sudjeluje u različitim mrežama i organizacijama i to na nacionalnoj razini, između ostalih: Zeleni forum, Hrvatska mreža za ruralni razvoj, Zagovaračka platforma za energiju i klimu i Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu. Na međunarodnoj razini sudjelovao je u radu Climate Action Networka Europe, European Enviromental Citizens Organization for Standardization, Connect4Climate, Sustainable Energy for All i Sustainable Buildings and Construction 10 Year Framework Programme, Europskog opservatorija za energetsko siromaštvo te ENGAGER mreže za borbu protiv energetskog siromaštva. DOOR sudjeluje u povjerenstvima, vijećima, odborima i radnim skupinama iz Hrvatske i Europe.

Glavna područja djelovanja
 • Energetsko siromaštvo
  • Energetska učinkovitost
 • Obnovljivi izvori energije
  • Energetske zajednice i obnovljive zajednice energije te osnaživanje građana na tržištu električne energije
 • Klimatske promjene
  • Prilagodba klimatskim promjenama
Popis programa
 • Moja učinkovita škola
 • Odgovornom potrošnjom do bolje klime
 • Obrazovna akademija
 • STEM radionice