Edukacija za građansku pismenost (Gong)

Uvažavajući postojanje potrebe za neformalnim programima stručnog usavršavanja nastavnika/ica, a istodobno koristeći Gongova iskustva i ekspertizu u tom području, okupljeni su stručnjaci koji su zajednički osmislili i od 2012. godine provode program stručnog usavršavanja nastavnika/ca pod nazivom Edukacija za građansku pismenost. S obzirom na složenost i kompleksnost suvremenih političkih procesa program je podijeljen u tzv. module: političke, medijsku i EU pismenost.

Tako koncipiran program, uz poučavanja o najvažnijim političkim pojmovima i procesima, uvažava  činjenicu da su masovni mediji i društvene mreže vrlo važan akter suvremenih političkih procesa, te da obučenost za njihovo kritičko razumijevanje zahtijeva pripremu i edukaciju.

Dodatno, s obzirom da je Hrvatska članica Europske unije, u program je uključeno poznavanje institucija i razumijevanja procesa europskih integracija s naglaskom na utjecaj europskih politika na hrvatske državljan(k)e

Uz razvijanje kompetencija nastavnika za poučavanje o pojedinim temama dodatna pažnja se tijekom edukacije posvećuje metodičko-didaktičkom pristupu i prilagodbi za poučavanje o tim temama tijekom nastave.

Za svaki modul zaduženi su Gongovi stručnjaci i stručnjakinje te suradnici/e Sveučilišta u Zagrebu. Trajanje obrazovnog modula je 15 sati, a svi sudionici dobivaju potvrdu o sudjelovanju te materijale i priručnike s edukacije u elektronskom obliku.


Puni naziv organizacije

Gong

Adresa sjedišta

Mihanovićeva 14, 10 000 Zagreb

Kontakt osoba

Lucija Dumančić Jovanović

Vizija

Svaki glas jednako vrijedi.

Misija

Gong je megafon demokracije: ometa korupciju, upozorava na političke ugroze i gradi ravnopravno građanstvo.

Ciljevi

Strateški ciljevi Gonga podijeljeni su po tematskim područjima kojima se Gong trenutno bavi. 

Opći ciljevi organizacije su:

1. Povećana politička odgovornost i smanjena politička korupcija (za tematsko područje Korupcije)

2. Podignuta razina građanskih kompetencija građana/ki (za tematsko područje Građanskog odgoja i obrazovanja)

3. Podizanje svijesti o izazovima i mogućnostima novih tehnologija na demokraciju i ljudska prava (za tematsko područje Digitalno društvo)

4. Povećana legitimnost izbora (za tematsko područje Izbori)

5. Očuvana i ojačana autonomija  djelovanja civilnog društva u hrvatskoj i europskoj uniji (za tematsko područje Civilno društvo)

Kratka povijest organizacije

Gong je organizacija civilnog društva usmjerena unapređenju demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture kao i poticanju aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana u političkim procesima, osobito procesima donošenja odluka vezanih uz dobro upravljanje javnim i zajedničkim dobrima, zaštitu i promicanje vladavine prava te ljudskih prava i solidarnosti.

Gong se tijekom godina transformirao i proširio svoja područja djelovanja mnogo šire od samih izbora koji su bili u fokusu kod osnivanja organizacije 1997. godine. Isto tako, kroz godine svog postojanja utjecao je na legislative, unaprjeđivao građanska prava, stvarao dobre prakse, osmišljavao digitalne alate, inovativno i progresivno stvarao put brojnim drugim organizacijama i inicijativama.

Danas je Gong interdisciplinarni istraživački laboratorij i zagovaračka režija za demokratizaciju, dobru vladavinu, građanski odgoj i obrazovanje, nezavisne medije, otporno civilno društvo i uključivo digitalno društvo.

Gong provodi istraživanja i analize, obrazuje, informira i javno zagovara.

U svom radu stremi izgradnji i stabilnosti liberalne demokracije, koja je utemeljena na vladavini prava i uvažava zaštitu sloboda pojedinaca i pojedinki.  

Gong želi osnaženo, glasno i prgavo civilno društvo. Želi slobodne, nezavisne i kritične medije koji su korektivi društva, koji istražuju, analiziraju i razotkrivaju nepravde.

Gong zagovara uvođenje i kvalitetno provođenje građanskog odgoja i obrazovanja u svim školama u Republici Hrvatskoj. Želimo učenike i učenice koji se aktiviraju i volontiraju, koji žele graditi bolji svijet.

Glavna područja djelovanja

Područja djelovanja Gonga sukladno Statutu organizacije su: antikorupcija, građanski odgoj i obrazovanje, digitalno društvo, izbori, civilno društvo