Hrvatska mreža školskih knjižničara


Puni naziv organizacije

Hrvatska mreža školskih knjižničara

Adresa sjedišta

Matice hrvatske 41, 43000 Bjelovar

Kontakt osoba

Josip Strija

Vizija

Daljnji razvoj i dobivanje potpore za razvoj Repozitorija knjižničarskih radova UDK 02. Daljnji rad na primjeni IKT-a u školskom knjižničarstvu, promicanje čitanja i projekata iz školskog knjižničarstva temeljenih na mrežnoj suradnji, tj. korištenju interneta i informacijskom opismenjavanju.

Misija

Potpora pokretanju i provedbi projekata školskog knjižničarstva s posebnim naglaskom na korištenje interneta, tj. mrežnu suradnju.

Ciljevi

Ciljevi i svrha osnivanja Udruge su:

 • razvijati informacijsku kulturu i znanja kao sastavni dio opće kulture i znanja
 • promicati razvoj informacijskog društva kao javnog interesa u izgradnji hrvatskog gospodarstva utemeljenog na društvu znanja
 • promicati kvalitetu školskog knjižničarstva, posebice uporabom informacijsko-komunikacijskih tehnologija
 • promicati uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije, posebice među školskim knjižničarima i korisnicima školskih knjižnica
 • promicati mrežnu suradnju školskih knjižničara međusobno, s korisnicima školske knjižnice te s drugim osobama zainteresiranima za školsko knjižničarstvo
 • istraživati i razvijati metode poučavanja informacijskih tehnika, vještina i znanja, posebice u radu s djecom i mladima
 • promicati uporabu kvalitetnih metoda poučavanja informacijskih tehnika, vještina i znanja, posebice u radu s djecom i mladima
 • poučavati korisnike, posebice djecu i mlade, informacijskim tehnikama, vještinama i znanjima
 • promicati uporabu informacijskih tehnika, vještina i znanja, posebice među djecom i mladima te među školskim knjižničarima
 • promicati rad s djecom i mladima poučavanjem informacijskih tehnika, vještina i znanja na sadržajima odgoja i obrazovanja za ljudska i dječja prava, demokraciju i građansko društvo
 • promicati uključivanje školskih knjižničara kao informacijskih stručnjaka u rad tijela i institucija koje se bave izgradnjom Hrvatske kao društva znanja
 • promicati aktivnosti kojima se školski knjižničari uključuju u izgradnju odgojno-obrazovnog sustava koji osposobljava djecu i mlade za djelatno uključivanje u svijet rada, poduzetništva i građanskog društva
 • promicati uključivanje školskih knjižničara na sudjelovanje u oblikovanju zakonskih propisa kojima se regulira područje školskog knjižničarstva, informacijskih znanja i odgojno-obrazovnog sustava
 • promicati uključivanje školskih knjižničara u rad na znanstveno-istraživačkim projektima iz područja informacijskih i srodnih znanja
 • promicati aktivnosti kojima se sadržaji poslova školskih knjižničara uključuju u cjelinu cjeloživotnog obrazovanja
 • poticati razvoj metoda kojima školski knjižničari poučavaju djecu i mlade tehnikama, vještinama i znanjima, a što čini sastavni dio cjeloživotnog obrazovanja
 • promicati i štititi dječja i ljudska prava
 • poticati stvaralaštva djece i mladih
 • raditi programe na prevenciji neprihvatljivog ponašanja mladih
 • raditi na unaprjeđenju životnih vještina i sposobnosti djece i mladih
 • poticati razvoj kreativnosti djece i mladih
 • poticati djecu i mlade na organizirano i smisleno provođenje slobodnog vremena
 • informacijski i informatički educirati djecu i mlade
 • promicati razvoj demokracije, prava svakog pojedinca i vladavinu prava
 • promicati čitanje i kritičko mišljenje
 • promicati čitanje iz užitka
 • promicati medijsku kulturu
Kratka povijest organizacije

Hrvatska mreža školskih knjižničara je prosvjetna strukovna udruga koja od 2010. godine okuplja školske knjižničare kroz više projekata mrežne suradnje, a od kojih je najpoznatiji Repozitorij radova UDK02 (www.knjiznicari.hr), a koji je dobio brojne nagrade i priznanja. Udruga je nastala s ciljem promicanja aktivnosti kojima se sadržaji poslova školskih knjižničara uključuju u cjeloživotno obrazovanje, a osim toga i s ciljem promicanja kvalitete školskog knjižničarstva, posebno uporabom informacijsko-komunikacijskih tehnologija i mrežnu suradnju školskih knjižničara međusobno i s korisnicima školske knjižnice. Udruga sudjeluje u Danima otvorenih vrata i na tečajevima Centra za civilne inicijative, omogućuje sudjelovanje članova na svim važnijim događanjima i skupovima vezanima uz struku, organizira tečajeve, radionice, okrugle stolove i mrežne seminare za članove, ali i sve ostale školske knjižničare te sudjeluje u predlaganju i donošenju zakonskih propisa koji se odnose na školsko knjižničarstvo. Udruga pruža potporu školskim knjižničarima u pokretanju i provedbi projekata i aktivnosti. Od 2011. u organizaciji Udruge, osim na Repozitoriju UDK02, članovi sudjeluju u radu projekata: „Naše niti u 2.0 mreži“, „Čitamo mi, u obitelji svi“, „Tulum s(l)ova“, „Mreža čitanja“, „Međuškolski književni kviz BBŽ“, „Daj šapi glas!“, „Lektira na mreži“, “Mrežin čitateljski izazov”, “Liga kvizaša”, “100 riječi”, “Virtualne na jednom mjestu” te edukacijama koje HMŠK organizira: „Equip – edukacija za profesionalni i osobni razvoj“, e-tečaj „U društvu društvenih mreža“, stručni skup „Dani medijske pismenosti s HMŠK-om“ i drugim mrežnim seminarima.

Glavna područja djelovanja

Područja djelovanja Udruge s obzirom na ciljeve su: zaštita ljudskih prava i sloboda, kulturno područje, odgojno-obrazovno područje, znanstveno područje, informacijsko područje, strukovno područje te druga uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.

Popis programa
 • Mrežna edukacija „Equip – edukacija za profesionalni i osobni razvoj“.
 • E-tečaj „Razvijamo digitalne vještine s HMŠK-om: U društvu društvenih mreža“.
 • Stručni skup „Dani medijske pismenosti s Hrvatskom mrežom školskih knjižničara“
 • Mrežni seminari u projektu „Lektira na mreži“.
 • Ostali mrežni seminari kroz školsku godinu.