Hrvatsko debatno društvo


Puni naziv organizacije

Hrvatsko debatno društvo

Adresa sjedišta

Berislavićeva 16, 10 000 Zagreb

Kontakt osoba

Darija Jeger, darija.jeger@hdd.hr
Branimira Penić, branimira@hdd.hr

Vizija

Usudi se misliti!

Misija

Hrvatsko debatno društvo organizacija je civilnog društva koja potiče razvoj demokratskih vrijednosti u društvu i razvoj osobnih kompetencija kroz edukaciju, raspravu, zagovaranje, javno djelovanje, neformalno obrazovanje, sustavan rad s mladima, istraživanje i informiranje.

Ciljevi
 • Promicanje, podupiranje i povezivanje debatnih aktivnosti
 • Unaprjeđivanje kvalitete javnog govora i javne rasprave
 • Promicanje i razvoj slobodne razmjene ideja, tolerancije, kritičkog mišljenja, transferabilnih i mekih vještina.
 • Edukacija i uključivanje djece i mladih u rasprave o demokraciji, građanskom društvu, općim i posebnim ljudskim pravima te ciljevima održivog razvoja
 • Edukacija odraslih i građana starije životne dobi u sklopu programa stručnih usavršavanja i edukacija kao potpore procesu cjeloživotnog učenja
 • Poticanje djece i mladih na aktivan odnos prema društvenim pitanjima, što uključuje vještine analize društvenih pitanja, konstruktivnog traženja i evaluiranja rješenja tih pitanja
 • Poticanje djece i mladih na aktivno i odgovorno sudjelovanje u životu zajednice i civilnog  društva
 • Promoviranje ideja održivog razvoja i razvijanje praktičnih znanja i vještina za život u skladu s  ciljevima održivog razvoja
 • Promoviranje inkluzivne edukacije na svim razinama obrazovanja
 • Promoviranje neformalnog obrazovanja
 • Promoviranje poduzetničkog duha i poduzetništva među mladima
 • Promoviranje cjeloživotnog obrazovanja i pružanje usluga koje cjeloživotno obrazovanje omogućuju
 • Organiziranje mladih s ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena;
 • Povezivanje mladih iz Hrvatske i inozemstva.
Kratka povijest organizacije

Hrvatsko debatno društvo nastalo je iz debatnog programa koji se u provodi od 1994. Udruga registrirana 1998., a od prvotna četiri kluba u Zagrebu i nešto manje od 50 sudionika narasli smo na preko 150 klubova mladih, provodimo brojne projekte, a naše su aktivnosti proširene po cijeloj Hrvatskoj.
Program debate kao oblika građanskog odgoja provodimo od 1998. godine, a 2003. program je priznat kao vannastavna aktivnost čija je provedba prepoznata i odobrena u svim školama u RH. Osim debatnog programa HDD provodi brojne projekte usmjerene prema povećanju obrazovnih prilika za mlade te pruža edukacije i savjetodavne usluge iz područja komunikacijskih vještina svim zainteresiranima. Hrvatsko debatno društvo punopravni je član Međunarodne asocijacije za edukaciju o debati od 1998. godine i World schools debating championship od 2008. godine te redovni član Mreže mladih hrvatske od 2013. godine.

Glavna područja djelovanja
 • demokratska politička kultura
 • gospodarstvo
 • kultura i umjetnost
 • ljudska prava
 • međunarodna suradnja
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • održivi razvoj
 • socijalna djelatnost
 • zaštita zdravlja
Popis programa

Debatni program

Usudi se program

Program ”Sudjelovanje mladih u društvu” Međunarodni program