Projektom SKOCKANO želi se povećati utjecaj OCD-a u području neformalnog obrazovanja kroz uspostavu održivog sustava kvalitete neformalnog obrazovanja, jačanje kapaciteta OCD-a za provedbu neformalnog obrazovanja i primjenu sustava kvalitete, produbljivanje sektorske i međusektorske suradnje te jačanje vidljivosti sektora.

Navedenim aktivnostima namjerava se podići kvaliteta rada OCD-a u području neformalnog obrazovanja te unaprijediti okvir i okruženje za djelovanje OCD-a koji provode neformalno obrazovanje.

Jačanjem kapaciteta OCD-a za kvalitetnu provedbu neformalnog obrazovanja osigurat će se podrška edukaciji za građanska i ljudska prava, radu i širenju rada OCD-a s građanima i lokalnim zajednicama, povećanju dosega sektora u uključivanju i informiranju građana te javnog sektora.

Kroz promociju i jačanje međusektorske suradnje te sinergijsko djelovanje unutar sektora, želimo utjecati i na prepoznatljivost neformalnog obrazovanja koji provode OCD-i, te učinkovitost financiranja i vrednovanja OCD-a kako bi se osigurala održivost sektora.

Neformalno obrazovanje koje pružaju organizacije civilnog društva (OCD) važna je karika u povećanju građanskih kompetencija, prevencije diskriminatornih i rizičnih ponašanja te poboljšanju kvalitete života i razvoja zajednica. 

U registru udruga upisano je 4 207 OCD-a koji djeluju u području obrazovanja s djelatnošću odgoja i obrazovanja. Prema istraživanju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva iz 2011. godine, najčešći tip djelatnosti udruga je edukacija, tj. različiti oblici neformalnog obrazovanja, što je navelo gotovo 75% ispitanih udruga. S druge strane, rad OCD-a i njihov doprinos još uvijek nije dovoljno prepoznat i vrednovan.

Javni sektor često ne uvažava OCD-e kao ravnopravne partnere u rješavanju problema u zajednici te u radu na prevenciji putem neformalnog obrazovanja, a koji se često ističe kao važan u lokalnim i nacionalnim strategijama.

Zbog uvjeta rada udruga, neformalno obrazovanje koje pružaju OCD-i većinom je sporadično ili projektnog karaktera te, iako je uložen trud, vrijeme i novac za razvoj kvalitetnih programa, oni često prestaju kad završi projekt. Zbog navedenog, propušta se postizanje dugoročnih učinaka i promjena u društvu.

Navedeno su razlozi da smo pokrenuli izradu Sustava osiguranja kvalitete neformalnih obrazovnih progrmaa organizacija civilnog društva, a sama ideja za ovu unutarsektorsku regulaciju i podršku  iznikla je na sastanku GOOD inicijative 2022.

Projekt SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju je podržan s 199.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Nositelj projekta je Centar za mirovne studije, a partneri su Forum za slobodu odgoja, Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za građanske inicijative Poreč, GOOD inicijativa i Phronesis SA iz Norveške.

Kontakt osoba je Lovorka Bačić, Centar za mirovne studije.