Inicijativa – Centar za edukaciju


Puni naziv organizacije

Inicijativa – centar za edukaciju

Adresa sjedišta

Trg J.J.Strossmyera 4, 10000 Zagreb

Kontakt osoba

Jelena Posavec

Vizija

Obogaćujemo živote kroz edukaciju.

Misija

Inicijativa – Centar za edukaciju koristi se inovativnim i kreativnim metodama u neformalnoj edukaciji. Programi su usmjereni na pružanje podrške u osobnom i profesionalnom rastu i razvoju pojedinaca. Fokus stavljamo na praktično i aktivno korištenje znanja koje je usmjereno prema zadovoljavanju stvarnih potreba polaznika. Predani smo stvaranju poticajnog okruženja za učenje koje potiče raznolikost i kulturno razumijevanje. Našim projektima nastojimo ojačati vještine i izgraditi kapacitete za prevladavanje prepreka ranjivih skupina.

Ciljevi
  • Promicanje, razvoj i unaprjeđenje jezika, kulture i cjeloživotnog obrazovanja
  • Kreativno i inovativno podučavanje
  • Inkluzivnost u neformalnom obrazovanju
Kratka povijest organizacije

Udruga „Inicijativa – centar za edukaciju“ bavi se neformalnim obrazovanjem odraslih, a osnovana je 2016. Glavna aktivnost organizacije je edukacija iz područja engleskog jezika, uz primjenu inovativne konverzacijske metode – Callan. Udruga nudi i specijalizirane tečajeve, poput poslovnog engleskog, digitalnog marketinga za start-up kompanije, tečajeve razvoja mekih vještina i jačanja profesionalnih kompetencija stručnjaka koji se bave edukacijom.


Udruga se zalaže za jačanje socijalnog i društvenog aspekta neformalnog obrazovanja provodeći različite vrste edukacija za ranjive skupine, s posebnim naglaskom na integraciju izbjeglica i državljana trećih zemalja. Kroz naše iskustvo educiramo nastavnike, profesore i predavače u područjima interkulturalnosti u učionici, te primjeni kreativnih metoda u radu.

Glavna područja djelovanja
  • Engleski jezik
  • Integracija
  • Aktivno građanstvo
  • Interkulturalnost
Popis programa
  • Engleski jezik po Callan metodi
  • Radionica 5 u 1 za udruge
  • Marketing za škole i druge organizacije koje provode edukacijske programe