Ideja o ovom sustavu krenula je od samih organizacija civilnog društva u želji da, koliko je to moguće, uspostave određene standarde i kriterije u provedbi neformalnih obrazovnih programa. Inicijativa za razvoj Sustava pokrenuta je na sastanku GOOD inicijative u kolovozu 2020. godine.

Neformalni obrazovni programi provode se u različitim oblicima (edukacije, seminari, konferencije, treninzi i sl.), usmjereni su na različite ciljne skupine i korisnike, različitog su trajanja i pokrivaju široki spektar tema. Upravo ova sveprisutnost, različitost i raznovrsnost neformalnih obrazovnih programa OCD-a bili su poticaj da se pristupi razvoju sustava osiguranja kvalitete neformalnih obrazovnih programa organizacija civilnog društva.

Sustav osiguravanja kvalitete neformalnih obrazovnih programa razvijen je zajedničkim radom svih partnera i vanjskih stručnjakinja u sklopu projekta „SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju“ koji se provodi od 2021. do 2024. godine. 

Nositelj projekta je Centar za mirovne studije, a partneri na projektu su Forum za slobodu odgoja, Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za građanske inicijative iz Poreča, GOOD Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne institucije te norveški partner Phronesis SA.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo, s 199.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.