Klub tehnike Ludbreg


Puni naziv organizacije

Klub tehnike Ludbreg

Adresa sjedišta

TRG SVETOG TROJSTVA 14, LUDBREG

Kontakt osoba

Marija Schubert

Vizija

Otkrivanje i poticanje sklonosti i sposobnosti svojih članova, ali i društva općenito, za tehničko stvaralaštvo i motiviranje mladih da kroz rad i program udruge otkriju svoj talent, te da ga razvijaju.

Misija

Razvijanje, poticanje i provođenje programa i projekata u tehničkoj kulturi te motiviranje mladih za sticanjem temeljnih tehnička znanja i vještina koje im omogućuju da otkriju svoj talent i razviju stvaralačke sposobnosti.

Ciljevi

Promicanje, razvitak i unapređenje izvannastavnog i izvanškolskog djelovanja djece i mladih na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno – proizvodno stvaralaštvo.

Kratka povijest organizacije

Osnovan u veljači 2022.godine na temeljima i iskustvu Zajednice tehničke kulture Ludbreg. Osnovno strateško opredjeljenje od početka je biti klub mladih tehničara gdje mladi upravljaju udrugom. U 2022. godini preuzima provođenje svih programa tehničke kulture te pokreće niz vlastitih programa u segmentu tehnike (ljetne i zimske Škole tehnike), robotike (Lokalna roboliga) uključujući u svoj rad sve lokalne škole, lokalne udruge, roditelje i lokalnu samoupravu.

Glavna područja djelovanja

Tehnička kultura: elektronika, automatika, stvaralaštvo, robotika, programiranje, informatika, IT, STEM
Edukacije primjerene dobi: od najmlađih do najstarijih, uz posebnu pažnju na djecu i mlade s posebnim potrebama.

Popis programa

Elektronika, robotika, automatika, modelarstvo, programiranje, računarstvo, radiokomunikacije, IT, STEM program