Kulturna i duhovna baština zavičaja (Nansen dijalog centar)

Edukativni program KDBZ omogućuje djeci koja žive u multikulturalnoj i multietničkoj zajednici da nauče više o svom zavičaju, o kulturi i običajima naroda koji žive na ovom području, a s ciljem boljeg razumijevanja i poštovanja drugih i drugačijih, što je od iznimne važnosti za izgradnju odnosa i interkulturalnog društva. Program provodi Nansen dijalog centar (NDC) u posljednjih 15 godina, a u njemu je do sada sudjelovalo 42 škole sa 160 nastavnika i više od 4000 direktno uključenih učenika. Program se provodio kroz 17 različitih projekata koje je podržalo 20 donatora.

Osijek grad susreta kultura – završni događaj u Građevinskoj školi Osijek 2018 g.

Edukacija se provodi kao vannastavna aktivnost kroz najmanje 35 školskih sati. Program se sastoji od interaktivnih pedagoških radionica i praktičnog rada u zajednici kroz provedbu mini-projekata. Neke od tema kojima se bavimo su: identitet, predrasude i stereotipi, diskriminacija, komunikacijske vještine, timski rad, ljudska prava i sl. Na početku svake školske godine odredi se posebna tema oko koje će se organizirati aktivnosti npr. migracije, jezici zavičaja, obiteljska povijest, održivi razvoj, manjine, mitovi i legende, običaji, stari zanati… Na kraju svake školske godine, organizira se zajednički susret učenika na kojem se prezentiraju rezultati i razmjenjuju dojmovi učenika u provedbi KDBZ-a. Edukaciju učenika provode motivirani nastavnici koji sudjeluju na obrazovnim programima NDC-a, s ciljem širenja znanja i iskustva u području interkulturnog obrazovanja. Tijekom provedbe redovno se organiziraju mentorski susreti s nastavnicima provoditeljima programa te se dodatno umrežavaju, osnažuju i povezuju škole i pojedinci. 

Izložba essekerski govor Bob Živković
Dodjela Povelje Republike Hrvatske od strane Predsjednika Ive Josipovića za rad NDC-a 2011. g. Susret s učenicima uključenim u program KDBZ-a.
Radionica u sklopu projekta UZBRDO 2021g.
Projekcija digitalnih priča učenika na temu različitosti u kinu Uranija u Osijeku 2019.g.

Puni naziv organizacije

 Nansen dijalog centar

Adresa sjedišta

Cvjetkova 32, Osijek

Kontakt osoba

Igor Đorđević

Vizija

Nansen dijalog centra je inkluzivna i pravedna interkulturalna zajednica

Misija

Socijalni oporavak i razvoj multietničkih zajednica.

Ciljevi
  • Afirmacija integriranog i interkulturnog obrazovanja
  • Izgradnja mira i društvena integracija interkulturnih praksi
Kratka povijest organizacije

NDC je osnovan 2001 godine i svoj je rad usmjerio na socijalnu rekonstrukciju ratom razrušenih krajeva Istočne Hrvatske i regije. Kroz istraživanje potreba i mirovni rad u zajednici,  bili smo motivirani raditi na obrazovnom sustavu i općenito obrazovanju, kao alatu kroz koji se može graditi kvalitetna budućnost i međuljudski odnosi.

U multikulturnim zajednicama pokrenuli smo inicijativu za uključivanje sadržaja u školama koji obuhvaćaju teme poput identiteta, predrasude i stereotipi, diskriminacija, rješavanje sukoba, manjine, migracije i sl. Dugogodišnjim radom kreirali smo vannastavnu aktivnost koja nosi naziv Kulturna i duhovna baština zavičaja i koja se provodi u osnovnim i srednjim školama u RH.

NDC daje podršku nastavnicima-provoditeljima programa kroz redovnu do-edukaciju, mentorstvo i superviziju, didaktičke materijale, priručnik i sl. 2011. godine naš rad u zajednici i navedeni program dobiva priznanje/povelju od Predsjednika RH.

Glavna područja djelovanja
  • Interkulturno obrazovanje
  • Građansko obrazovanje
  • Zaštita manjinskih i ljudskih prava  
  • Izgradnja mira i zajednice
Osijek to GOO – provedba i promocija građanskog odgoja i obrazovanja u škole u Osijeku 2019.g