Kulturpunktova novinarska školica (Kurziv)

Edukacijski program udruge Kurziv temelji se na razvoju vrijednosti i stavova te stjecanju znanja i vještina u područjima koja su primarni fokusi organizacije: inovativne kulturne i umjetničke prakse, odgovorni mediji i medijska pismenost, održivo civilno društvo te participativni pristupi javnim i zajedničkim dobrima. 

Radi se o sadržajima koji nisu dovoljno ili nisu uopće zastupljeni u formalnom obrazovnom sustavu, niti su vidljivi u javnosti, pa tako specifična znanja koja nastaju u ovom sektoru i imaju nemali utjecaj na društvo u cjelini, ostaju nedostupna građanima i novim generacijama. 

Predavanje o suvremenim kustoskim praksama

Kulturpunktova novinarska školica je besplatni edukacijski program za mlade od 18 do 30 godina, odabrane putem javnog poziva. Tijekom šest mjeseci sudionice/i imaju priliku usvojiti znanja o ključnim karakteristikama, povijesnom razvoju i procesima kulturnih i umjetničkih praksi od 1990-ih nadalje te u mentorskom procesu razviti specifične autorske vještine. 

Ovaj program udruga razvija od 2009., u dosadašnjih trinaest ciklusa obrazovano je preko 150 polaznika, a više od njih 40 uspostavilo je suradnju ili pronašlo radno mjesto u organizacijama civilnog društva, kulturnim institucijama i medijima. Tijekom godina, “Školica” se razvila u program koji svojim modularnim pristupom odgovara na specifične interese svakog polaznika, a u godinama koje slijede namjeravamo program razvesti na cijelu kalendarsku godinu kako bi bio dostupniji većem broju polaznika.

Radionica pisanja, mentorski proces
Posjet Muzeju suvremene umjetnosti

Puni naziv organizacije

Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Adresa sjedišta

Ulica baruna Trenka 11, 10 000 Zagreb

Kontakt osoba

Martina Kontošić; martina.kontosic@kulturpunkt.hr

Vizija

Prostori dijeljenja i solidarnosti 3.0

Misija

Kurziv razvojem kritičkog i analitičkog diskursa u javnosti promiče kulturu, medije i obrazovanje kao ključne faktore ravnopravnog društva te učvršćuje pozicije organiziranog civilnog društva u području kulture. Kurziv misiju ostvaruje kroz edukacijski, dokumentacijski, diskurzivni i nakladnički program i druge oblike javnog djelovanja.

Ciljevi

1. Promoviranje, poticanje i informiranje o aktivnostima nezavisnog kulturnog sektora i sektora kulture mladih;

2. Promoviranje i razvoj neprofitnog medija te utjecaj na medijske politike;

3. Istraživanja u područjima suvremene umjetnosti i kulture, društva i medija;

4. Publiciranje teorijskih i kritičkih radova te prijevoda članaka i publikacija u području suvremene umjetnosti i kulture, društva i medija sukladno zakonu;

5. Promicanje javnih interesa, interesa civilnog društva, interesa obrazovanja, interesa slobodne razmjene javnih intelektualnih i kulturnih dobara;

6. Edukacija i osposobljavanje za djelovanje u području kulture i medija; 7. Povezivanje i suradnje s drugim civilnim, medijskim, kulturnim i umjetničkim grupama, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.

Kratka povijest organizacije

Kurziv je osnovan 2009. godine. Savez udruga Klubtura pokrenuo je portal Kulturpunkt.hr 2005. godine kao neprofitni medij koji će pratiti i predstavljati djelovanje izvaninstitucionalne kulturne scene i civilnoga društva u Hrvatskoj te kritički analizirati društvenu svakodnevicu. U okolnostima kada hrvatski medijski prostor trese kriza velikih razmjera i kada su neprofitni mediji još uvijek nedovoljno institucionalno priznati i prepoznati, portal Kulturpunkt.hr uspio je opstati zahvaljujući te je pokrenut proces odvajanja portala Kulturpunkt.hr u samostalnu organizaciju.

Tadašnje uredništvo medija, zajedno sa SU Klubturom, osniva 2009. udrugu Kurziv – Platformu za pitanja kulture, medija i društva koja od tada u kontinuitetu razvija zapažene obrazovne, istraživačke, arhivske, diskurzivne i suradničke programe, pokreće čitav niz projekata i zagovaračkih aktivnosti te kroz njih gradi organizacijske kapacitete. Svi programi uključuju domaće, regionalne i europske, sektorske i međusektorske suradnje, te su višegodišnji, odnosno razvojni programi organizacije i odvijaju se tijekom cijele godine.

Kurziv je organizacija koja se nalazi duboko u tkivu civilnog društva. Osim portala Kulturpunkt.hr, najznačajniji programi su edukacijski program Kulturpunktova novinarska školica, Abeceda nezavisne kulture kao program prikupljanja usmene povijesti, te diskurzivni programi koji u središte pozornosti postavljaju kritički diskurs i afirmaciju šireg problema kritičkog mišljenja kao prakse refleksije, participacije, angažmana i uključivanja u društvo.

Glavna područja djelovanja

Edukacija, dokumentacija, diskurzivni programi u području kritike te nakladništvo.

Uvod u istraživačko novinarstvo