Sustav osiguravanja kvalitete neformalnih obrazovnih programa “SKOCKANO” je skup standarda i kriterija provedbom kojih organizacija jamči kvalitetu svojih neformalnih obrazovnih programa.

Sustav je namijenjen organizacijama civilnog društva (OCD) koje provode neformalne obrazovne programe kako bi stalno imale u vidu potrebu za brigom o kvaliteti svojih neformalnih obrazovnih programa. Zamišljen je kao podrška OCD-ima u unapređenju obrazovnih programa te, uz standarde, kriterije i preporuke, nudi i on-line obrazovne module koji obrađuju osnovna područja bitna za kvalitetu neformalnih obrazovnih programa. 

Polazna točka ovog sustava je definicija neformalnog obrazovanja kao planiranih i strukturiranih obrazovnih aktivnosti i procesa osmišljenih za poboljšanje kompetencija ciljnih skupina izvan formalnog obrazovnog sustava (usp. European Youth Foundation, 2021). Stoga ovaj sustav osiguravanja kvalitete zahtijeva od organizacija koje se odluče uvesti ga, potpunu posvećenost temeljnim vrijednostima i načelima neformalnog obrazovanja u planiranju, razvoju i provedbi neformalnih obrazovnih programa.

Svrha ovog sustava osiguravanja kvalitete je dati smjernice za unapređenje i jačanje organizacije u području obrazovanja te usmjeriti organizacije na davanje jamstva kvalitete ciljnim skupinama, dionicima i korisnicima u lokalnoj zajednici.

Uvođenjem ovog sustava organizacija:

  • jasno iskazuje posvećenost vrijednostima i načelima neformalnog obrazovanja,
  • unapređuje planiranje, razvoj i provedbu neformalnih obrazovnih programa,
  • jača interne kapacitete osiguravanja kvalitete,
  • postaje poželjniji partner i suradnik različitim dionicima,
  • postaje prepoznatljivija kod ciljnih skupina.

Uvođenje sustava je jamstvo ciljnim skupinama i dionicima da su neformalni obrazovni programi koje provode organizacije civilnog društva kvalitetni i razvijeni sa svrhom razvoja kompetencija ciljnih skupina i posljedično pozitivnog utjecaja na razvoj lokalne zajednice.