Održani informativni i zagovarački sastanci sa predstavnicima JLRS-ova

U veljači je tim projekta Skockano održao sastanke sa predstavnicima/cama Osječko-baranjske županije te istarskih gradova. Upoznali smo ih sa Sustavom SKOCKANO (sustav kvalitete neformalnih obrazovnih programa organizacija civilnog društva), predstavili preporuke za suradnju JLRS-ova sa udrugama te preporuke za financiranje neformalnih obrazovnih programa koji provode udruge. Razgovarali smo o mogućnostima primjene tih preporuka i specifičnostima njihovog okruženja i rada.

Jedna od ključnih preporuka vezano uz suradnju JRLS-ova i udruga koje provode neformalno obrazovanje jest da JRLS-ovi uključuju udruge u planiranja javnih politika i procjena potreba zajednice za neformalnim obrazovanjem, kako bi programi neformalnog obrazovanja bili što više u skladu sa potrebama i mogućnostima financiranja. Dodatno se pokazala potreba i volja za jačom suradnjom u području promocije neformalnog obrazovanja na lokalnoj razini. Iznijeli smo i preporuku vezano uz financiranje, a koja se odnosi na potrebu financiranja dugoročnijih neformalnih obrazovnih programa koji su prepoznati kao kvalitetni, ali u tom smislu im je potrebno osigurati održivost financiranja i smanjiti administrativno opterećenje kod prijavljivanja i izvještavanja takvih programa.

Sustav kvalitete SKOCKANO sudionici sastanka su ocijenili važnim iskorakom udruga prema kvaliteti i promociji svog rada za zajednicu. Raspravljali smo o kapacitetu udruga iz manjih gradova za prijavu na evaluaciju u svrhu dobivanja oznake kvalitete, jer su često te udruge ili volonterske ili imaju mali broj zaposlenih. Svim sudionicima sastanka poslane su ključne informacije o sustavu kvalitete i kako ga mogu koristiti te poziv na prijave za oznaku, za što su oni iskazali namjeru da ih proslijede svojim lokalnim udrugama.

Također, svim gradovima u Istarskoj županiji proslijeđene su preporuke kako bi razmotrili mogućnosti unaprijeđenja suradnji sa udrugama i gradnju boljeg okruženja za rad udruga i u smislu financiranja iz lokalnih i županijskih budžeta.

U narednom periodu planiramo sastanke i predstavljanje smjernica sa predstavnicima Splita i županije, Zagreba i još nekoliko gradova središnje Hrvatske.