OUI za STEM (Udruga „Osnaži-usavrši-integriraj za razvoj“)

OUI za STEM je neformalni program obrazovanja koji obuhvaća sustavni pristup osnovnim znanjima iz prirodnih znanosti kroz perspektivu svakodnevnih iskustava, te osnaživanje njihovog prepoznavanja i korištenja u različitim odgojno-obrazovnim kontekstima.


Puni naziv organizacije

Udruga „Osnaži-usavrši-integriraj za razvoj“ (OUI)

Adresa sjedišta

Horvaćanska 156, Zagreb

Kontakt osoba

Mia Čović, osnazi.usavrsi.integriraj@gmail.com / oui@oui.hr

Vizija

Znanost osnažena zajednicom – zajednica osnažena znanstvenom pismenošću

Misija

Stvaranje platforme za povezivanje dionika odgojno-obrazovnog sustava u zajedničkom progresivnom, znanstveno utemeljenom dijalogu u procesu zajedničkog korištenja i stvaranja znanja.

Ciljevi
  • Promicanje znanstvene pismenosti i građanske znanosti
  • Stvaranje platforme za povezivanje istraživača, obrazovnih djelatnika i roditelja
  • Uvođenje primjerenog znanstvenog obrazovanja od najranije dobi
  • Pružanje podrške ciljanim skupinama
Kratka povijest organizacije

Udruga „Osnaži-usavrši-integriraj za razvoj“ osnovana je 2019. godine s ciljem povezivanja ključnih aktera odgojno-obrazovnog sustava: praktičara, istraživača u obrazovanju i roditelja. Od svog osnutka se bavi promocijom znanosti, znanstvene pismenosti i građanske znanost s osnovnom idejom osnaživanja članova u korištenju znanosti za njenu osnovnu namjenu, a to je doprinos društvu. Kroz svoje aktivnosti OUI promovira temeljne vrijednosti kao što su: znanost od najranije životne dobi, donošenje odluka temeljem vjerodostojnih informacija, aktivno uključivanje kroz građansku znanost i međusobno povezivanje dionika u cilju unaprjeđenja kvalitete odgojno-obrazovnih iskustava od korisnika, preko nosioca odgojno-obrazovnog procesa do onih koji ga oblikuju u teorijskom i zakonodavnom smislu.

Glavna područja djelovanja
  • Obrazovanje, znanost i istraživanje
  • Međunarodna suradnja
  • Održivi razvoj Ljudska prava