Pitanja i odgovori

Sustav osiguravanja kvalitete je skup standarda i kriterija kojima se jamči kvaliteta neformalnih obrazovnih programa. Sustav je posvećen temeljnim vrijednostima i načelima neformalnog obrazovanja u planiranju, razvoju i provedbi neformalnih obrazovnih programa.
Za postupak certificiranja i dodjele oznake sustava osiguravanja kvalitete mogu se prijaviti samo pravne osobe osnovane prema Zakonu o udrugama.
Poziv da dodjelu oznake kvalitete se raspisuje jednom godišnje, prvog ponedjeljka u travnju.
U pozivu za prijave će biti definirani ključni datumi, potrebni podaci, obrazac, smjernice za ispunjavanje obrasca, kriteriji za ispunjavanje te način dostave prijave.
Standardi kvalitete Sustava su:
  • usklađenost s vrijednostima i načelima neformalnog obrazovanja
  • planiranje i upravljanje neformalnim obrazovnim programima
  • utemeljenost na potrebama ciljne skupine i zajednice
  • komunikacija s ciljnim skupinama i sudionicima
  • stručnost i kvalificiranost izvoditelja programa SKOCKANO 2022
  • vrednovanje provedbe programa
Kategorizirani su u tri skupine i to:
  • nužne kriterije koji određuju preduvjete pristupu postupku dodjele oznake sustava
  • osnovne kriterije koji određuju minimalne uvjete provedbe neformalnih obrazovnih programa i
  • dodatne kriterije koji određuju više standarde provedbe neformalnih obrazovnih programa.
“SKOCKANO PROGRAM” je oznaka kvalitete neformalnog obrazovnog programa organizacije koji ispunjava sve nužne, 80% osnovnih kriterija i 50% dodatnih kriterija.
SKOCKANO ORGANIZACIJA” je oznaka kvalitete za organizaciju koja provodi najmanje tri neformalna obrazovna programa koji ispunjava sve nužne kriterije, 80% osnovnih kriterija i 50% dodatnih kriterija.
Na “SKOCKANO PROGRAM” se organizacija prijavljuje ako ima manje od 3 neformalna programa te organizacija želi dobiti oznaku kvalitete za neke od programa koje provodi. Na “SKOCKANO ORGANIZACIJA” se organizacija prijavljuje ako provodi više od tri neformalna obrazovna programa i želite dobiti oznaku kvalitete na razini svih neformalnih obrazovnih programa koje organizacija provodi.
Stupanj Sustava dodjeljuju se na tri godine za organizaciju kojoj je prvi put dodijeljena oznaka, a nakon toga na pet godina.