Kako bi organizacija dobila oznaku kvalitete za sebe ili svoj program potrebno je da prođe kroz postupak vrednovanja koji se provodi jednom godišnje.

Savjet Sustava – tijelo koje upravlja Sustavom – jednom godišnje će raspisivati poziv za sudjelovanje u postupku dodjele oznake kvalitete Sustava “SKOCKANO”. Kako je u ovom trenutku angažman u provedbi sustava volonterski, na ovaj način osigurano je da su ljudski resursi usredotočeni na određeno vremenski razdoblje.

Savjet Sustava u pozivu za sudjelovanje u postupku dodjele oznake kvalitete Sustava “SKOCKANO” će definirati sve bitne aspekte provedbe postupka dodjele: vremenik postupka, obrasce i upute za ispunjavanje obrazaca.

Organizacije koje su voljne sudjelovati u postupku dodjele trebaju pripremiti prijavu i dostaviti ju u naznačenom roku na adresu koja je definirana Pozivom. Ovdje je važno naglasiti kako organizacija koja provodi više od tri neformalna obrazovna programa može konkurirati za oznaku “SKOCKANO ORGANIZACIJA” dok organizacije s manje od tri neformalna obrazovna programa mogu prijaviti samo jedan svoj program po pozivu za oznaku “SKOCKANO PROGRAM”.

Prilikom ispunjavanja prijave važno je da organizacije koje se prijavljuju za oznaku “SKOCKANO ORGANIZACIJA” svoje odgovore o ispunjavanju kriterija utemeljen na primjerima najmanje tri neformalna obrazovna programa.

Nakon zaključenja prijava, Savjet će svakoj prijavi dodijeliti evaluatora ili evaluatoricu koji/a će detaljno pregledati prijavu te na temelju odgovora organizacije i dostavljenih dokumenata ocijeniti je li organizacija ispunjava ili uvjetno ispunjava određeni kriterij odnosno je li ga ne ispunjava. Važno je napomenuti kako su evaluatori dužni obrazložiti svoju ocjenu, a u slučaju ocjene “uvjetno ispunjava” dati i preporuku za ispunjavanje kriterija.

Kako bi se dodijelila bilo oznaka “SKOCKANO ORGANIZACIJA” bilo “SKOCKANO PROGRAM” potrebno je da prijava ispunjava sve nužne kriterije, te 80% osnovnih kriterija i 50% dodatnih kriterija.

Više o upravljanju Sustavom kao i detaljne aspekte samog postupka dodjele oznake kvalitete možete saznati u Pravilima Sustava koji se nalaze u publikaciji koju možete preuzeti s mrežnih stranica.

Oznake kvalitete