SKOCKANO: Organizacije

Razvijanje, poticanje i provođenje programa i projekata u tehničkoj kulturi te motiviranje mladih za sticanjem temeljnih tehnička znanja i vještina koje im omogućuju da otkriju svoj talent i razviju stvaralačke sposobnosti. Saznajte više!
Potpora pokretanju i provedbi projekata školskog knjižničarstva s posebnim naglaskom na korištenje interneta, tj. mrežnu suradnju. Saznajte više!
DND Poreč je organizacija civilnog društva koja se bavi osnaživanjem djece za prihvaćanje aktivne uloge u zajednici, te promicanjem i zaštitom dječjih prava na temelju UN Konvencije o pravima djeteta. Saznajte više!
Sunce je jedna od vodećih hrvatskih organizacija civilnog društva koja zagovara, educira i informira o okolišno-odgovornim rješenjima utemeljenima na stručnom i istraživačkom radu. Osvještava i potiče zajednice i pojedince na sudjelovanje u zaštiti prirode i okoliša lokalno i nacionalno. Djeluje u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama i mrežama. Saznajte više!
Misija DND-a je zalaganje za bolji položaj djece u društvu i zaštitu dječjih prava te jednake mogućnosti za svu djecu u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta, osnaživanje roditelja za odgoj djece kroz programe edukacije i promocije odgovornog i kvalitetnog roditeljstva i njegovanje tradicije volonterstva u DND Opatija. Saznajte više!
Inicijativa – Centar za edukaciju koristi se inovativnim i kreativnim metodama u neformalnoj edukaciji. Programi su usmjereni na pružanje podrške u osobnom i profesionalnom rastu i razvoju pojedinaca. Saznajte više!
Biti inspiracija i podrška demokratskoj kulturi, razvoju civilnog društva i volonterstva, stvaranju prilika za jednake mogućnosti i aktivno sudjelovanje građana. Saznajte više!
Društvo za oblikovanje održivog razvoja: DOOR je udruga stručnjaka koja kontinuirano djeluje u području energetike s posebnim fokusom na energetiku i okoliš i energetiku i društvo. Saznajte više!
Želja lokalnih opatijskih aktivista za očuvanjem ljepota svojega kraja i kvalitete življenja, potaknula je osnivanje davne 1994. od kada djeluje u području očuvanja okoliša, zaštite prirodne i kulturne baštine te promicanju principa održivog razvoja. Saznajte više!
Status M prva je udruga u Hrvatskoj koja je usmjerila svoje djelovanje na rad s dječacima, mladićima i muškarcima na prevenciji nasilja kroz rodno transformativni pristup s ciljem stvaranja društva nenasilja, zdravlja, tolerancije i rodne ravnopravnosti. Saznajte više!
Hrvatsko debatno društvo nastalo je iz debatnog programa koji se u provodi od 1994. Udruga registrirana 1998., a od prvotna četiri kluba u Zagrebu i nešto manje od 50 sudionika narasli smo na preko 150 klubova mladih, provodimo brojne projekte, a naše su aktivnosti proširene po cijeloj Hrvatskoj. Saznajte više!

Skockano: Programi

Prvi članak unutar volonterskog programa GOO srijedom objavljen je 11.11.2020. godine. Autori i autorice članaka su osobe mlađe od 30 godina, koje su vlastiti interes, znatiželju i vrijeme odlučile usmjeriti na istraživanje i pisanje, kako bi teme koje smatraju važnima dobile glas, ali i pažnju vršnjaka. Saznajte više!
Obrazovni program „Upravljanje volonterskim programima“ provodi se u tri različita i međusobno povezana modula koji zajedno predstavljaju cjelinu. Na kraju obrazovnog programa, sudionici, predstavnici organizatora volontiranja, imaju razrađene temelje volonterskog programa organizacije te mogu započeti s njegovom daljnjom razradom i uključivanjem volontera te postaju koordinatori/ice volonterskog programa. Saznajte više!
Uvažavajući postojanje potrebe za neformalnim programima stručnog usavršavanja nastavnika/ica, a istodobno koristeći Gongova iskustva i ekspertizu u tom području, okupljeni su stručnjaci koji su zajednički osmislili i od 2012. godine provode program stručnog usavršavanja nastavnika/ca pod nazivom Edukacija za građansku pismenost. Saznajte više!
Tečaj filmske umjetnosti dugogodišnji je i najznačajniji edukativni program Kinokluba Karlovac. Kroz Tečaj filmske umjetnosti polaznici dobivaju osnovno teorijsko filmsko znanje te kroz praktičan dio uče o procesu stvaranja filma i svih faza produkcije. Saznajte više!
OUI za STEM je neformalni program obrazovanja koji obuhvaća sustavni pristup osnovnim znanjima iz prirodnih znanosti kroz perspektivu svakodnevnih iskustava, te osnaživanje njihovog prepoznavanja i korištenja u različitim odgojno-obrazovnim kontekstima. Saznajte više!
Mreža već desetljećima prati i potiče rad vijeća učenika, ta tema provlačila se kroz projekte, zagovaranje i konferencije koje je Mreža organizirala. Ovaj program predstavlja fokus na praktično koji prati teorijsku pozadinu. Saznajte više!
NDC je osnovan 2001 godine i svoj je rad usmjerio na socijalnu rekonstrukciju ratom razrušenih krajeva Istočne Hrvatske i regije. Saznajte više!
Kurziv je osnovan 2009. godine. Savez udruga Klubtura pokrenuo je portal Kulturpunkt.hr 2005. godine kao neprofitni medij koji će pratiti i predstavljati djelovanje izvaninstitucionalne kulturne scene i civilnoga društva u Hrvatskoj te kritički analizirati društvenu svakodnevicu. Saznajte više!
Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska osnovana je 2008. godine s ciljem da doprinesemo ostvarenju pravde u slučajevima ratnih zločina, pomirenju unutar Hrvatske i s regijom te ojačavanju demokracije. Saznajte više!
ACT Grupa je osnovana je 2013. godine kada je preuzela dio djelatnosti od udruge Autonomni centar koja je od 2003. djelovala kao inkubator društvenih poduzeća. Saznajte više!
Udruga „Delta“ promiče kulturu aktivnog građanstva od 2008. godine, primarno kroz razvoj kompetencija mladih kako bi bili proaktivni članovi zajednice, poticanje međusektorske suradnje u te zagovaranje interesa i potreba mladih, kao i kvalitetnih politika za mlade. Saznajte više!