Na temelju iskazanih potreba organizacija civilnog društva, razvili smo Skockano e-tečaj kako bismo pružili podršku u provedbi neformalnih obrazovnih programa. E-tečaj je razvijen u sklopu projekta SKOCKANO – Standard Kvalitete Organizacija Civilnog društva Konstruktivno Angažiranih u Neformalnom Obrazovanju i namijenjen je organizacijama civilnog društva, ali i svima koje tema zanima. Kroz strukturirane lekcije, interaktivne materijale i resurse, tečaj omogućuje polaznicima_ama stjecanje znanja i vještina potrebnih za uspješnu provedbu programa neformalnog obrazovanja.

E-tečaj se sastoji od četiri modula organizirana na slijedeći način:

Modul za podršku organizacijama za uvođenje sustava kvalitete SKOCKANO

  • Sustav osiguravanja kvalitete Skockano služi kao podrška organizacijama koje planiraju uvesti sustav kvalitete u svoj rad. Ovaj modul je zaseban i može se pohađati neovisno.

Moduli izgradnje kapaciteta za provedbu neformalnog obrazovanja

  • Neformalno obrazovanje – polaznici_e će razviti razumijevanje osnovnih pojmova i definicija neformalnog obrazovanja kao obrazovnog procesa koji obuhvaća aktivnosti izvan formalnih ustanova, a provodi se radi stjecanja određenih znanja, vještina i stavova. Modul pruža pregled različitih vrsta neformalnog obrazovanja, metoda korištenih u njemu te ističe važnost neformalnog obrazovanja u svakodnevnom životu.
  • Participativna metodika – modul obrađuje osnove participativne metodike i važnost uključivanja polaznika_ca u proces učenja. Pokriveni su različiti pristupi i tehnike participativnog učenja, zajedno s potrebnim vještinama za facilitatore_ice kako bi uspješno vodili_E participativne neformalne obrazovne aktivnosti.
  • Neformalno obrazovanje u digitalnom okruženju – polaznici_e će naučiti kako koristiti digitalne alate, platforme i resurse za neformalno učenje. Također će razumjeti posebnosti i izazove digitalnog okruženja u kontekstu neformalnog obrazovanja. Fokus će biti na prilagodbi neformalnih obrazovnih aktivnosti korištenjem digitalnih tehnologija, interakciji s polaznicima_ama, procjeni učenja te stvaranju inovativnih obrazovnih iskustava.

E-tečaj je besplatan i otvoren za sve zainteresirane. Za dobivanje potvrde o završetku e-tečaja potrebno je uspješno završiti sva tri modula izgradnje kapaciteta za provedbu neformalnog obrazovanja. To uključuje sudjelovanje u svim lekcijama i postizanje pozitivnih ocjena iz dvije obvezne zadaće.

Iako učenje uživo ima svoju nezamjenjivu vrijednost, ovaj e-tečaj pruža temelj na kojem možete graditi i proširivati svoje znanje i iskustvo u participativnom neformalnom poučavanju.

U e-tečaj možete ući putem ovog linka: https://skockano.elearning.hr/