Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce


Puni naziv organizacije

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Adresa sjedišta

Obala hrvatskog narodnog preporoda 7, 21000 Split

Kontakt osoba

Margita Radman, margita.radman@sunce-st.org

Vizija

Hrvatska je zemlja očuvanih prirodnih vrijednosti, mora i obale te lokalnih zajednica čiji se razvoj temelji na načelima održivosti i kružne ekonomije. Sunce je mjesto kreativnih ideja i međusobnog uvažavanja i podržavanja.

Misija

Sunce je jedna od vodećih hrvatskih organizacija civilnog društva koja zagovara, educira i informira o okolišno-odgovornim rješenjima utemeljenima na stručnom i istraživačkom radu. Osvještava i potiče zajednice i pojedince na sudjelovanje u zaštiti prirode i okoliša lokalno i nacionalno. Djeluje u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama i mrežama.

Ciljevi

Strateški ciljevi Sunca 2021. – 2026.:

 • doprinos uspostavi sustava održivog gospodarenja otpadom na kopnu i moru
 • povećana razina okolišno-odgovornog ponašanja šire javnosti i ciljanih skupina
 • povećan utjecaj Sunca na javne politike i sudsku praksu u području zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja
 • doprinos povećanju učinkovitosti sektora zaštite prirode s naglaskom na očuvanje morskih ekosustava.
Kratka povijest organizacije

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce osnovana je 1998. godine u Splitu. Tu smo kako bismo štitili interes i pravo javnosti na zdrav okoliš, poticali primjenu i stvarali rješenja za očuvanje prirode i okoliša i razumno korištenje prirodnih resursa na dobrobit svih građana.

Na osnovu brojnih postignutih uspjeha, nacionalno i međunarodno smo prisutni kao jedna od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj. Naše djelovanje temeljimo na aktualnim znanstvenim pokazateljima i primjerima dobre prakse, stručnosti i dugogodišnjem iskustvu u području zaštite prirode i okoliša.

Svjesni smo nužnosti ostvarivanja kvalitetne suradnje sa svim zainteresiranim stranama koje mogu doprinijeti zajedničkim ciljevima očuvanja prirode i okoliša. Stoga Sunce u svom djelovanju surađuje s brojnim organizacijama, institucijama i pojedincima iz svih sektora društva, od međunarodnih institucija i državne uprave do odgojno-obrazovnih ustanova. Programom zaštite prirode, Programom zaštite okoliša i održivog razvoja, Odjelom edukacije i informiranja i Odjelom okolišnog prava ispunjavamo svoju misiju i ciljeve definirane Strateškim planom te postižemo planirane rezultate.

Glavna područja djelovanja
 • Glavna područja rada Sunca su:
 • Zaštićena područja
 • Gospodarenje otpadom
 • Zaštita mora
 • Otpad iz mora
 • Istraživanja
 • Edukacija za okoliš i održivi razvoj
 • Sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša
 • Razvoj civilnog društva
 • Društveno-korisno učenje
 • Razvoj volonterstva
 • Okolišno pravo
Popis programa
 • Odgovorno gospodarenje otpadom
 • Morske ptice
 • Školsko kompostiranje
 • Zeleni reporteri
 • Održive učeničke zadruge
 • Participativne metode rada