Udruga Žmergo


Puni naziv organizacije

Udruga Žmergo

Adresa sjedišta

V. C. Emina 3, 51410 Opatija

Kontakt osoba

Diana Kovačić / diana@zmergo.hr

Vizija

Živjeti i odnositi se prema svijetu i društvu kao kap prema moru

Misija

Očuvati okoliš, zaštititi prirodnu i kulturnu baštinu te promicati održivi razvoj kao osnove za skladan suživot pojedinca i društva u cjelini za danas i sutra.

Ciljevi
 • očuvanje okoliša, zaštita prirodne i kulturne baštine te promocija održivog razvoja
 • poboljšanje kvalitete življenja kroz informiranje, edukaciju, volontiranje i aktivno sudjelovanje djece, mladih i građana.
Kratka povijest organizacije

Želja lokalnih opatijskih aktivista za očuvanjem ljepota svojega kraja i kvalitete življenja, potaknula je osnivanje davne 1994. od kada djeluje u području očuvanja okoliša, zaštite prirodne i kulturne baštine te promicanju principa održivog razvoja.

Žmergo i danas doprinosi pozitivnim promjenama, a od posebnih uspjeha izdvajamo:

 • idejni začetnik proglašavanja Učke parkom prirode
 • edukator djece i mladih od 1998.
 • član Mreže Zelenih telefona Hrvatske od 1998. (nadležni za PGŽ)
 • dobitnik 1. nagrade natječaja The Austrian Society for Environment and Technology (Beč) za priručnik Smanjimo organski otpad – kompostirajmo 2002.
 • nositelj najveće volonterske okolišne akcije u Hrvatskoj Zelena čistka od 2012.
 • promotor ekološke poljoprivrede, organizator ekoloških sajmova i inicijator pokretanja prve lokalne Grupe solidarne razmjene
 • prva udruga u PGŽ certificirana za koordinaciju volontera kroz program Europske volonterske službe od 2013.
Glavna područja djelovanja
 • zaštita okoliša i prirode
 • volonterstvo
 • gospodarstvo
 • kultura i umjetnost
 • demokratska politička kultura
 • ljudska prava
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • održivi razvoj i zdrav život
 • međunarodna suradnja
Popis programa
 • Zeleni sat u školi
 • Jedi lokalno, misli globalno
 • Ne okolišaj
 • Kompostiranje
 • Eko parlament
 • Ekološka edukacija od vrtića do fakulteta
 • Claustra
 • Opatijska kultura i zeleni aktivizam (OKIZA)
 • #tražise7