Upravljanje volonterskim programima (Hrvatski centar za razvoj volonterstva)

Obrazovni program „Upravljanje volonterskim programima“ provodi se u tri različita i međusobno povezana modula koji zajedno predstavljaju cjelinu. Svaki modul traje 2 dana te ima definirane odgovarajuće ciljeve i ishode učenja, što čini ukupno 6 dana obrazovnog programa. Na kraju obrazovnog programa, sudionici, predstavnici organizatora volontiranja, imaju razrađene temelje volonterskog programa organizacije te mogu započeti s njegovom daljnjom razradom i uključivanjem volontera te postaju koordinatori/ice volonterskog programa. Obrazovni program namijenjen je svim postojećim ili potencijalnim organizatorima volontiranja (neprofitnim organizacijama: udruge, zaklade, zadruge, javne ustanove, državna tijela, tijela JLP(R)S itd.) koji u svoj rad planiraju uključivati ili uključuju volontere te imaju potrebu za osobom koja će strukturirano raditi na razvoju volonterskog programa i s volonterima. Organizatori volontiranja mogu se baviti različitim područjima djelovanja: socijalna skrb i socijalne usluge, zdravstvo, obrazovanje, kultura, ekologija, djeca i mladi, ljudska prava, sport i sl.

Nakon sudjelovanja na programu, sudionici će steći sljedeće kompetencije:

 • Razumijevanje specifičnosti volonterskog rada u odnosu na druge oblike plaćenog i neplaćenog rada;
 • Svijest o važnosti volontiranja za pojedinca, organizaciju i društvo;
 • Svijest o važnosti praćenja i vrednovanja rada volontera i volonterskog programa;
 • Svijest o važnosti kontinuiranog rada na kvaliteti volonterskog programa;
 • Kreiranje i primjena različitih alata za kvalitetno upravljanje volonterima u skladu s potrebama organizacije (opis volonterske pozicije, prijavnica za volontere, obrasci za evaluaciju iskustva…);
 • Upravljanje volonterskim programom organizacije u skladu sa zakonskom regulativom;

Tijekom obrazovnog programa koristi se participativan i interaktivan pristup (kombinacija teorije i iskustvenog učenja prilagođenog principima učenja odraslih osoba) u radu kroz module. Tijekom rada koriste se različite tehnike i metode koje uključuju: kvalitetna, kratka i jasna izlaganja, različite simulacije, igre, rad na slučaju te različite druge grupne i individualne tehnike i metode. Obrazovni program konstantno pruža okruženje za obostranu komunikaciju između voditelja/ica i sudionika i razmjenu iskustava i savjeta.


Puni naziv organizacije

Hrvatski centar za razvoj volonterstva

Adresa sjedišta

Stjepana Radića 16, Osijek

Kontakt osoba

Marta Hauser

Vizija

Otvoreno, demokratično, povezano i otporno društvo koje počiva na aktivnom sudjelovanju građana

Misija

Predvoditi razvoj i jačati ulogu volonterstva u izgradnji demokratske kulture i jačanju otpornosti zajednice.

Ciljevi
 1. Jačati kapacitete i afirmirati ulogu regionalnih i lokalnih volonterskih centara;
 2. Povećati kvalitetu rada volonterskih centara i volonterskih programa u RH
 3. Unaprijediti obrazovne metode i alate u području volonterstva
 4. Pratiti trendove i uvoditi inovativne metode i prakse u području volonterstva
 5. Povećati vidljivost volonterstva i dostupnost informacija o važnosti i vrijednosti volontiranja u nacionalnom i međunarodnom okruženju.
Kratka povijest organizacije

Hrvatski centar za razvoj volonterstva (HCRV) dugi je niz godina djelovao kao neformalna organizacija pod nazivom Hrvatska mreža volonterskih centara a koju su osnovale i vodile 4 organizacije – Dkolektiv, Osijek, Udruga Mi, Split, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Rijeka i Volonterski centar Zagreb.

HCRV je formalno registiran kao udruga 2018. godine od iste 4 organizacije koje djeluju kao regionalni volonterski centri. HCRV okuplja lokalne i regionalne volonterske centre u programu Mreža volonterskih centara. Bavi se sljedećim strateškim područjima: (I) Promocija i informiranje; (II) Izgradnja kapaciteta i upravljanje znanjem i kvalitetom; (III) Umrežavanje i Zagovaranje; (IV) Jačanje organizacijskih kapaciteta.
Aktivnosti kojima se bavi HCRV su: praćenje europskih/međunarodnih trendova u razvoju volonterstva u svrhu implementacije primjera dobre prakse i inovacija; praćenje trenutnog stanja svih aspekata volontiranja; predlaganje politika/intervencija za razvoj, standardizaciju rada i poboljšanje kvalitete najvažnijih dionika relevantnih za razvoj volonterstva; razvoj učinkovit i kvalitetne mreže od 36 volonterskih centara; razvoj alata za promicanje volontiranja; unapređenje kvalitete obrazovanja u području volonterstva.

Glavna područja djelovanja

Demokratska i politička kultura (posebno područje volonterstva); Međunarodna suradnja; Obrazovanje, znanost i istraživanje; Održivi razvoj