Vijeće učenika i građanska participacija mladih (Mreža mladih Hrvatske)

Mreža već desetljećima prati i potiče rad vijeća učenika, ta tema provlačila se kroz projekte, zagovaranje i konferencije koje je Mreža organizirala. Ovaj program predstavlja fokus na praktično koji prati teorijsku pozadinu. Naime, kroz trodnevni program na jednom mjestu okupljamo predstavnike školskih timova, većinom iz 10 škola, a važno nam je naglasiti da jedan tim čine: učenik_ca iz vijeća učenika te osoba zaposlena u školi zadužena za rad s vijećem učenika. Na taj način istovremeno radimo na postizanju različitih ciljeva: umrežavanju i povezivanju sudionika_ca; osnaživanju rada Vijeća učenika; educiranje te poticanje aktivizma mladih.

Primarni naglasak stavljen je na jačanju kapaciteta učenika_ca za aktivno djelovanje kroz vijeće učenika, s posebnim naglaskom na temu ljudskih prava (kroz prizmu učionice i škole). Uz to, razvijeni su i specifični ishodi usmjereni na voditelje_ice vijeća učenika, a tiču se osvještavanja i informiranja o načinima, važnosti i prednostima osiguravanja aktivne participacije mladih.

Školski timovi odabiru se na temelju objavljenog javnog poziva kada srednjoškolske odgojno-obrazovne institucije prijavljuju svoje školske timove (jednog nastavnog ili stručnog suradnika_cu i jednog učenika_cu). Na taj način osigurava se dobrovoljno sudjelovanje te bolje povezivanje školskog tima s ciljem detektiranja i analiziranja potreba unutar svoje škole/učeničkog doma i lokalne zajednice. Osim navedenog, isto osigurava i primjenu te prijenos stečenog znanja i vještina unutar školskog/đačkog okruženja s obzirom da će voditelj_ica vijeća učenika i učenik_ca nastaviti zajedno provoditi aktivnosti i djelovati u školskoj/đačkoj zajednici.


Puni naziv organizacije

Mreža mladih Hrvatske

Adresa sjedišta

Selska cesta 112c, Zagreb

Kontakt osoba

Josip Miličević, josip@mmh.hr

Vizija

Društvo koje odgovara na potrebe mladih, afirmira njihove potencijale te odluke donosi u ravnopravnom partnerstvu.

Misija

Misija MMH je da zastupajući najveći broj organizacija mladih iza mlade bude snažan glas koji – umrežavanjem, zagovaranjem, informiranjem, neformalnim obrazovanjem, istraživanjem te suradnjom s tijelima javne vlasti, odgojno obrazovnim i znanstvenim institucijama, akterima civilnoga društva, društveno odgovornim poduzećima i medijima – zagovara potrebe i interese mladih osoba i stavlja ih na dnevni red društvenih rasprava.

Ciljevi

Kratka povijest organizacije

Mreža mladih Hrvatske osnovana je 2001. godine od strane 48 udruga s ciljem da prati politike za mlade i zagovaranje za pozitivne promjene na nacionalnoj i europskoj razini. Od samih početaka do danas predstavnici Mreže sudjeluju u radnim skupinama i tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Od 2011. godine, Mreža je punopravna članica Europskog foruma mladih te je time prepoznata kao Nacionalno vijeće mladih iz Hrvatske. Mrežino glavno upravljačko tijelo je Upravni odbor koji čini pet mladih osoba, nominiranih i izabranih od punopravnih članica Mreže. Oni upravljaju organizacijom i donose sve bitne strateške odluke te time praktično dokazujemo da mladi mogu biti odgovorni i lideri. Trenutno Mreža okuplja 79 članica iz različitih dijelova Hrvatske, ali i s različitim djelovanjem. Od manjih volonterskih i studentskih udruga do velikih uspješnih organizacija, od onih koji se bave temama zaštite okoliša i održivim razvojem do udruga koji se bave razvojem lokalne sredine itd.

Glavna područja djelovanja

Javne politike; rad s mladima; obrazovna politika; neformalno obrazovanje; aktivna participacija mladih